Zasadnutie č.13 [online] – verejné (09.03.2021 17:00)

Zasadnutie č.13 [online] – verejné (09.03.2021 17:00)
Práve prebieha online zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 13.

Verejnosť sa môže pripojiť online prostredníctvom služby Microsoft Teams (zdarma).
Kliknutím na tento link sa môžete pripojiť do diskusie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a374e225ac4ed483895a35c7d317eed95%40thread.tacv2/1615304106680?context=%7b%22Tid%22%3a%228034ffe7-c897-432e-939f-bceaf9cd767a%22%2c%22Oid%22%3a%2228a7aa11-7e50-4b43-b715-6aa5bbf3a94c%22%7d

Tešíme sa na Vašu účasť
Obec Čachtice