14. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 6.4.2021 – záznam