Oznam pre rodičov Materskej školy na ul. Pionierska

UPOZORNENIE PRE RODIČOV

Riaditeľstvo Materskej školy Čachtice, Pionierska 348, upozorňuje rodičov ako postupovať pri nástupe dieťaťa do MŠ po prerušení prevádzky.
1. Obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa, ktoré navštevuje MŠ, musia preukázať negatívny test na COVID-19 nie starší ako 7 dní, prípadne potvrdenie o prekonaní COVID -19 nie staršie ako 3 mesiace alebo potvrdenie o očkovaní 14 dní po druhej dávke očkovania. Zároveň predloží pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ po prerušení prevádzky Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti čím svojim podpisom potvrdí o negatívnom teste na COVID – 19, ktorý predloží k vyhláseniu. Deti nemusia byť testované.

2. Ak je pozitívny zákonný zástupca dieťaťa, alebo je pozitívny úzky kontakt dieťaťa, zákonný zástupca to oznámi triednej učiteľke alebo riaditeľke školy, v tom prípade dieťa ostáva v domácej karanténe.