Testovanie v dňoch 30.4. a 2.5.2021

Testovanie obyvateľov v obci Čachtice
Dátum testovania:
Piatok 30.4.2021 a nedeľa 2.5.2021

Čas testovania piatok 30.4.2021:
17:00 hod. – 19:00 hod.
posledný odber o 18:30 hod.

Testovanie bude prebiehať na Obecnom úrade a v Kultúrnom dome.

Čas testovania nedeľa 2.5.2021:
09:00 hod. – 11:30 hod. 12:00 hod. – 13:00 hod. prestávka
13:00 hod. – 16:00 hod.
posledný odber o 15:30 hod.

Testovanie bude prebiehať na Obecnom úrade, Svadobke a v Kultúrnom dome.

Čo si treba k testovaniu priniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz
Občania do 15 rokov: kartičku poistenca
Všetci občania : svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom)

Občania, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt a cudzinci sa môžu testovať na ktoromkoľvek odbernom mieste.