Zasadnutie č.14 [online] – verejné (06.04.2021 17:00)

Zasadnutie č.14 [online] – verejné (06.04.2021 17:00)

Práve prebieha online zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 14.

Verejnosť sa môže pripojiť online prostredníctvom služby Microsoft Teams (zdarma).
Kliknutím na tento link sa môžete pripojiť do diskusie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:374e225ac4ed483895a35c7d317eed95@thread.tacv2/1617720015985?context=%7B%22Tid%22:%228034ffe7-c897-432e-939f-bceaf9cd767a%22,%22Oid%22:%2228a7aa11-7e50-4b43-b715-6aa5bbf3a94c%22%7D

Tešíme sa na Vašu účasť
Obec Čachtice