3. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 12.5.2021 – záznam