Návrh VZN – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Čachtice