Pozvánka na 16. riadne zastupiteľstvo Obce Čachtice