Referát daní a poplatkov – dovolenka

Referát daní a poplatkov oznamuje, že pre čerpanie dovolenky nebude úradovať v dňoch od 1.7.2021 – 11.7.2021.