Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov