Zmena web stránky Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína

Vedenie Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach oznamuje, že zmenila názov webovej stránky školy. Nový názov web stránky školy je www.zscachtice.sk