16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 30.6.2021 – záznam