Oznam – uzávierka ulice Osloboditeľov.

Obec Čachtice oznamuje obyvateľom, že v dobe od 06.07.2021 (utorok) 8:00 hod. do 16.07.2021 (piatok) do 18:00 hod. bude z dôvodu stavebných prác uzatvorená ulica Osloboditeľov od č. domu 41 po č. domu 66 pre motorové vozidlá. Pohyb pre peších je zabezpečený po novovybudovanom chodníku.
Obec pristúpila k rozhodnutiu o uzatvorení cesty na základe dohody s realizačnou firmou, ktorá nevie garantovať záruky za vykonané práce bez výmeny celého podložia pod cestou, ktoré je v tomto úseku neúnosné. Obec súčasne zabezpečí, aby prípadným zásahovým vozidlám bol umožnený prístup k rodinným domom, nachádzajúcim sa v danom úseku.
Žiadame obyvateľov nachádzajúcich sa na tomto úseku, aby svoje motorové vozidlá, ktoré potrebujú pre svoju každodennú potrebu odparkovali na voľných plochách pred pálenicou, na ul. Lysiná, príp. Družstevná.
O prípadnom skrátení alebo predĺžení termínu uzatvorenia cesty bude obec včas informovať
Vopred sa ospravedlňujeme za obmedzenia, ktoré sa dotknú v určitej miere všetkých občanov, ale najmä obyvateľov domov nachádzajúcich sa v tomto úseku.