Pozvánka na Spomienkovú slávnosť 174. výročia IV. Sednice Tatrína