Ulica Osloboditeľov je do 20.7.2021 pre motorové vozidlá uzavretá

Obec Čachtice oznamuje občanom, že uzávera ulice Osloboditeľov pre motorové vozidlá v úseku od orient. č. domu 41 po orient. číslo 66 je predĺžená do utorka 20.7.2021 do 8.00 hod. z dôvodu posunutia ukončenia termínu stavebných prác. Pohyb pre peších je zabezpečený po novovybudovanom chodníku.