17. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 23.8.2021 – záznam