Čachtické hody – sprísnené pravidlá účasti na hromadných podujatiach

Vážení spoluobčania,
návštevníci Čachtických hodov. Ako ste mnohí zaregistrovali, od pondelka 16.8.2021 bol zverejnený nový Covid Automat a platia nové pravidlá pri usporiadaní hromadných podujatí, ktorými sú aj naše hody. Dlho sme váhali, či plánovaný program budeme realizovať za týchto prísnych podmienok, no nakoniec sme sa rozhodli túto výzvu prijať a hody pre Vás zorganizovať.
Samozrejme, že pri organizácii je potrebné dodržať platné nariadenia, ktoré vyplávajú z vyhlášky RÚVZ č. 241/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.
Pevne veríme, že situáciu pochopíte a budete rešpektovať dané pokyny a opatrenia.
Podmienky účasti na hromadnom podujatí :
1. Organizátor Obec Čachtice umožňuje vstup na hromadné podujatie:
aj iným osobám ako osobám v režime OTP.
2. Maximálny počet návštevníkov je 120.
3. Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia je umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami.
4. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej karanténe.
5. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.
6. Zákaz podávania rúk.
7. Pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia je nutné dodržiavať rozostupy 2 m medzi osobami, neplatí to pre:
– osoby žijúce v spoločnej domácnosti
– partnerov
– umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť
– osoby usadené v hľadisku podujatia.
8. Organizátor je povinný pre účely epidemiologického vyšetrovania uchovávať telefonický alebo emailový kontakt účastníkov hromadného podujatia po dobu dvoch týždňov od skončenie podujatia. Po uplynutí uvedenej doby ich organizátor zničí.
9. Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.
Rizikovým skupinám ( osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy ) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb.