Pozvánka na 17. riadne zastupiteľstvo Obce Čachtice