Pozvánka na 18. riadne zastupiteľstvo Obce Čachtice