Povinné očkovanie psov.

MVDr. Klein Vám oznamuje, že v sobotu 25.9.2021 v čase od 10:00 – 12:00 hod. bude vykonávať pri pálenici očkovanie psov proti besnote za poplatok 8€. Veterinára môžete tiež požiadať o začipovanie Vášho psíka.