Uzávierka časti ulice Podzámska

Obec Čachtice oznamuje občanom, že z dôvodu stavebných prác bude v jednosmernej časti ul. Podzámska, dňa 10.9.2021 (piatok) v čase od 13:00 – 15:00 hod. zastavený prejazd motorovými vozidlami. V tomto čase je možnosť prejsť na ul. Podzámska cez ulicu Kúria.