Uzávierka časti ulice Podzámska

Obec Čachtice oznamuje občanom, že z dôvodu stavebných prác bude v jednosmernej časti ul. Podzámska, dňa 22.9.2021 (streda) v čase od 08:00 – 09:30 hod. zastavený prejazd motorovými vozidlami. V tomto čase je možnosť prejsť na ul. Podzámska cez ulicu Kúria.