18. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 30.9.2021 – záznam