19. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 21.10.2021 – záznam