Pozvánka na 19. riadne zastupiteľstvo Obce Čachtice