Rekonštrukcia autobusovej zastávky pri cintoríne – dočasné obmedzenia

Obec Čachtice oznamuje občanom, že v dôsledku začatia rekonštrukčných prác na spevnených plochách v okolí autobusovej zastávky pri cintoríne, bude dočasne obmedzený prístup
pre peších v danej lokalite. Doprava na štátnej ceste obmedzená, okrem obmedzenia rýchlosti v danom úseku nebude. Nástupné miesto k autobusom sa dočasne presúva bližšie k ulici Hviezdoslavova. Predpokladaný termín ukončenia prác je koniec októbra.