Oznam Základnej umeleckej školy

Základná umelecká škola Čachtice oznamuje, že z dôvodu prechodu nášho okresu od 8.11.2021 do čiernej farby podľa platného Školského semaforu z Ministerstva školstva SR je na základných umeleckých školách povolené učiť žiakov v skupinách iba dištančnou formou, preto ZUŠ Čachtice musí pristúpiť k obmedzeniam v kolektívnom vyučovaní. Podrobnosti Vám oznámia triedni učitelia výtvarného, literárno-dramatického odboru , učitelia hudobnej náuky. Individuálne vyučovanie bude naďalej prebiehať prezenčne – v nezmenenej forme, podľa rozvrhu.