Termín zberu vyseparovaných zložiek /papier, olej, plasty, kovy, tetrapaky/

Zber starého papiera
Nepotrebný papier vyložte pred svoje domy v uviazaných igelitových vreciach alebo v zalepených kartónových krabiciach počas zberu, ktorý bude prebiehať dňa: 10.11.2021 (streda)
Prosíme spoluobčanov, aby papier vyložili do 07.00 hod., aby zber prebehol v každej ulici naraz.

Zber starého oleja
Použitý kuchynský olej vyložte pred svoje domy v dobre uzavretých plastových fľašiach a kanistroch počas zberu, ktorý bude prebiehať v termínoch: 10.11.2021 (streda)
Prosíme spoluobčanov, aby použitý olej vyložili do 07.00 hod., aby zber prebehol v každej ulici naraz.

Termín zberu plastov
PET fľaše v stlačenom stave a ostatné plasty (sáčky, fólie, igelity, plast. nádoby z kozmetiky, potravín) vyložte pred svoje
domy v uviazaných igelitových mechoch, v ranných hodinách dňa:
11.11.2021 (štvrtok) a to v ul. Železničná, Niva, Medzihorská, J.Urbanovského, Na doline, Revolučná, Kúria, Podzámska, Pionierska
1.mája, Slnečná. Spolu s vrecami plastov môžete pred svoje
domácnosti vyložiť aj vrecia s tetrapakmi a kovovými obalmi. Prosíme spoluobčanov, aby si svoje vrecia vyložili do 7.00 hod.