Zber plastov dňa 25.11.2021

Zber plastov :
PET fľaše v stlačenom stave ostatné plasty (sáčky, fólie, igelity, plast.
nádoby z kozmetiky, potravín) vyložte pred svoje domy
v uviazaných igelitových mechoch, v ranných hodinách dňa:
25.11.2021 (štvrtok) a to v ul. Osloboditeľov,
Lysiná, Špitálska, Družstevná, Záhradná,
M.Uhra, Mierová, Duklianska, L. Novomeského,
Múkovská a Malinovského.
Spolu s vrecami plastov môžete pred svoje domácnosti vyložiť aj vrecia s tetrapakmi a kovovými obalmi . Prosíme spoluobčanov,
aby si svoje vrecia vyložili do 7.00 hod.