OBECNÝ ÚRAD – OZNAM

Oznamujeme občanom, že z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie bude obecný úrad vyberať obecné poplatky v hotovosti do 10.12 2021 (piatok) a od pondelka 13.12.2021 nebude na Obecnom úrade úradovať referát Daní a poplatkov, Evidencia hrobových miest, Čachtická kanalizačná spoločnosť a Evidencia obyvateľstva.
Podnety občanov budú pracovníčky vybavovať telefonicky a e-mailovou poštou.
Kontakty:
Iveta Opatovská – podateľňa, evidencia obyvateľstva – 032/ 74 010 24, sekretariat@cachtice.sk
Zuzana Mihalová – Čachtická kanalizačná spoločnosť, správa miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad, smeťové nádoby, rybárske lístky,
evidencia psov – 032/74 010 12, dane@cachtice.sk, kanalizacia@cachtice.sk
Elena Čapošová – bytový referát, evidencia hrobových miest, správa miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad, smeťové
nádoby, rybárske lístky, evidencia psov – 032/74 010 17, dane@cachtice.sk, byty@cachtice.sk