Ulica Osloboditeľov je dnes 13.12.2021 neprejazdná

Slovenský vodohospodársky podnik vykonáva údržbu vodného toku – Čachtický kanál. Z tohto dôvodu je dnes 13.12.2021 do 14:00 hod. neprejazdná ulica Osloboditeľov.