OHŇOHASIČSKÝZBOR V ČACHTICIACH

Dobrovoľný hasičský zbor Čachtice prosí občanov o poskytnutie informácií, starých fotografií aj osobných spomienok k historickej zástave
„OHŇOHASIČSKÝZBOR V ČACHTICIACH“ z roku 1924, ktorá sa našla poškodená. Chceme ju zrenovovať a zachovať pre ďalšie generácie.
Ďakujeme
Kontakt: veliteľ DHZ 0911 990 306