Možnosť uzatvoriť Zmluvu o domácom separovaní

Upozorňujeme občanov, ktorí majú záujem uzatvoriť s Obcou Čachtice Zmluvu o domácom separovaní odpadu /pozor netýka sa to tých, ktorí už takúto zmluvu uzatvorenú majú/, že si ju môžu prísť uzatvoriť na Obecný úrad vždy v stredu v čase od 8:00 – 16:00 hod. na prízemí č. dverí 16 do 15. marca 2022. Podmienkou uzatvorenia Zmluvy o domácom separovaní je, že občan nesmie mať dlh za komunálny odpad za predchádzajúce roky a tiež, že musí strpieť náhodnú kontrolu smetnej nádoby, či sa v nej nenachádzajú nevyseparované zložky odpadu.