21. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 15.3.2022 – záznam