Pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou na Ukrajine

Milí spoluobčania,
situácia na Ukrajine je vážna a každého z nás sa bezprostredne dotýka. Náš východný sused sa ocitol v ťažkej a zložitej situácii, v ktorej by určite nechcel byť nikto z nás.
Situácia na Ukrajine prináša ľuďom strach, bolesť a utrpenie. Aj v našom okrese žijú a pracujú občania Ukrajiny, ktorí musia v týchto dňoch riešiť existenčné otázky svojich najbližších a potrebujú našu pomoc.
Dovoľujeme si obrátiť sa na Vás, fyzické osoby i podnikateľov, ktorí máte možnosť a ochotu ponúknuť dočasné ubytovanie a stravu ľuďom utekajúcim pred vojnou, dajte nám, prosíme, o sebe vedieť. Tu môžete zaregistrovať Vaše ponúkané ubytovanie: https://pomocpreukrajinu.sk/sk
Budete zaradení do evidencie pomoci pre Ukrajinu. Ak sa chcete zapojiť do materiálnej alebo finančnej pomoci pre obyvateľov Ukrajiny, ktorých počet narastá, využívajte len overené zdroje (Človek v ohrození, Integra, Slovenská katolícka charita…).
Pre poskytnutie finančnej pomoci – použitie transparentného účtu Mesta, ktoré pre pomoc Ukrajine otvorilo Mesto Nové Mesto nad Váhom:
SK47 0900 0000 0051 6946 4292 . Pri platbe uveďte poznámku „ukrajina“
https://www.transparentneucty.sk/?fbclid=IwAR3gSN4I_Uo9-afeQmoA6ri0GcQq6UfK29ckEd_KvNN37OiE3T3-d6V_JNo#/ucet/SK4709000000005169464292
Materiál humanitárnej pomoci prioritne trvácne potraviny, hygienické potreby a zdravotnícky materiál sústreďujte zatiaľ vo svojich domácnostiach. Kontakty, spôsob dodania pomoci a iné, zverejníme čo najskôr.
V prípade záujmu obyvateľov obce pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou, môžu svoje ponuky nahlásiť aj na e-mail: pomocpreukrajinu@minv.sk, tel. +421 2 48 59 33 12
Ďakujeme za každú pomoc!