Rýchla zbierka pre Ukrajinu

Na hraniciach s Ukrajinou akútne chýbajú: ponožky, autosedačky, vrecia, igelitové tašky. Obec organizuje rýchlu zbierku týchto nedostatkových vecí. Môžete ich nosiť od dnes 2.3.2022 do piatku 4.3.2022 do 13:00 hod. na Obecný úrad.

Pomocou Ukrajine sa zaoberá niekoľko organizácií.
Zriadených je niekoľko zbierok. Ak chcete pomôcť, zoznam nájdete tu:
👉 Človek v ohrození – https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/
👉 Slovenský Červený kríž – https://redcross.darujme.sk/pomahame-ukrajine/
👉 Nadácia Integra – https://integra.sk/kampane/kriza-na-ukrajine/
👉 Sme spolu – UkraineSlovakiaSOS – https://smespolu-ukraineslovakia.darujme.sk/sos/
👉 Úsmev ako dar – https://usmev.darujme.sk/susedska-pomoc-ukrajine/
👉 Slovenská katolícka charita – https://charita.darujme.sk/ukrajina/
👉 Depaul Slovensko – https://depaulslovensko.darujme.sk/pomoc-ukrajine/
👉 ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi – https://acn-slovensko.darujme.sk/ukrajina-fd278/
👉 ICEJ – Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem na Slovensku – https://icej.darujme.sk/utek-do-bezpecia/
👉 Magna – https://donate.magna.org/sk/ukrajina/
👉 UNICEF – https://www.unicef.sk/ukrajina/
👉 Spojená výzva mimovládnych organizácií – https://www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine
👉 Ukrajinský červený kríž – https://donate.redcrossredcrescent.org/…/~my-donation…
Zoznam organizácií na Ukrajine, ktoré môžete priamo podporiť: https://www.feminists.co/support-ukraine