22. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 5.4.2022 – záznam