Čachtický náučný chodník sa otvára už 7. mája

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU
Náučný chodník bol vybudovaný s podporou: projekt Obnova dediny, Slovenská agentúra životného prostredia, Enviromentálny fond
• Kraj: Trenčiansky
• Okres: Nové Mesto nad Váhom
• Pohorie: Malé Karpaty
• Chránené územie: CHKO Malé Karpaty
• Prístup: auto, bus, vlak do obce Čachtice, turistický vláčik na hrad, z hradu- počas sezóny možnosť využiť jednosmerný lístok, (základná informačná tabuľa na námestí)
• Východisko: trasa je obojsmerná – dva vstupy/výstupy
1. Čachtice, z centra peši po spevnenej ceste smer hrad – cca 35 minút, 2km,
– autom na horné parkovisko pod Čachtickým hradom po spevnenej ceste peši 20 minút – 1 km,
48 43´´ 10S 17 45´´55V
2. Čachtice, z centra peši po spevnenej ceste smer Drugethovská kúria, úvoz pod záhradkárskou osadou Molánka, Podzámsky háj – cca 20 minút 1km
48 43´´ 14S 17 46´´46V
Trasa: vstup/výstup trasa je bez veľkých výškových prevýšení, ktorú zvládnu aj najmenší. Trasa náučného chodníka je na jestvujúcom turistickom chodníku a lesnej komunikácii.
Je určený širokej verejnosti, ale aj deťom a mládeži, poskytujúc zrozumiteľnosť informácií, je budovaný aj ako zážitková trasa s využitím interaktívnych prvkov.
• Dĺžka: dĺžka 2.5 km, prevýšenie cca 40 m
• Čas prechodu: cca 1:50 hod.
• Počet zastávok: vrátane začiatku a konca náučného chodníka 6.
• Zameranie chodníka: polytematické – lesnícke, prírodovedné, kultúrno-historické, ochranárske, dendrologické, vzdelávacie
• Typ chodníka: samoobslužný, obojsmerný, peší, celoročný
• Náročnosť terénu: nenáročný, až mierne náročný
• Značenie: Chodník je po celej dĺžke trasy značený: biely štvorec so zeleným pruhom šírky vedeným uhlopriečne z ľavého horného rohu do pravého dolného rohu značky
• Nadväznosť na turistickú značku: Čiastočné prepojenie na žltú turistickú značku (prístup k vstupnej bráne na náučný chodník
• Rok otvorenia, garant, správca: 2022, Obec Čachtice
• Textový sprievodca: čoskoro bude zverejnený na web stránke Obce Čachtice, QRkod
• Kontakt: Obec Čachtice, Malinovského 769/57, 916 21 Čachtice, tel. 032/7401025, 0905 227 829
• Aktuálny stav: poľná pokračujúca na lesnú cestu, turistický chodník, informačné panely sú v dobrom stave
• Poznámka:
Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie. Na budovaní sa spolupodieľali miestne organizácie (Poľovnícke združenie, DHZ), tunajšie firmy a jednotlivci- dobrovoľníci