23. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 28.6.2022 – záznam