Oznam

Oznamujem Vám, že Matričný úrad v Čachticiach a Referát Evidencie obyvateľstva nebude z dôvodu čerpania dovolenky úradovať v dňoch
25. – 29. júla.