Úprava úradných hodín Obecného úradu

Oznamujeme občanom, že z dôvodu nepriaznivých mikroklimatických podmienok sa
upravuje pracovná doba pre zamestnancov OcÚ nasledovne:
20.7.2022 (streda) 06:00 – 15:30 h.
21.7.2022 (štvrtok) 6:00 – 14:00 nestr.deň
22.7.2022 (piatok) 6:00 – 12:00 h.