Zákaz vstupu na detské ihrisko

Z dôvodu začatia rekonštrukčných prác na zdravotnom stredisku až do odvolania zakazujeme vstup na detské ihrisko, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti rekonštruovaného objektu.