Zber plastov

ZBER PLASTOV
PET fľaše v stlačenom stave a ostatné plasty (sáčky, fólie, igelity, plast. nádoby z kozmetiky, potravín) vyložte pred svoje domy v uviazaných igelitových mechoch, v ranných hodinách dňa:

14.7.2022 (štvrtok) a to v uliciach: Železničná, Niva, Medzihorská, J.Urbanovského, Na doline, Revolučná, Kúria, Podzámska, Pionierska, ul. 1. mája, Slnečná, Mierová, Duklianska, L.Novomeského, Múkovská, Malinovského

15.7.2022 (piatok) a to v uliciach Fraňa Kráľa, Ľ. Podjavorinskej, Želovany, Kamence, Hviezdoslavova, Komárno, Teplica, Osloboditeľov, Špitálska, Lysiná, Družstevná, Záhradná, M.Uhra