Otvorenie nového školského roka

Základná škola Štvrtej sednice Tatrína Čachtice oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 5.9.2022 o 8.00hod. na zadnom dvore základnej školy.
Podmienkou nástupu do školy je priniesť tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré nájdete na internetovej stránke školy. Kto nemá možnosť si tlačivo vytlačiť, môže si ho prísť vyzdvihnúť v dňoch 30.,31. augusta 2022 (utorok, streda) v čase od 7.30h – 13.30 hod. do budovy školy.