Pozvánka na 24. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva