26. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 18.10.2022 – záznam