Doporučenia hygienicko-epidemiologických opatrení vo volebných priestoroch

V súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29.10.2022, Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča v rámci prevencie šírenia ochorenia COVID-19 dodržiavanie všeobecných hygienicko-epidemiologických opatrení vo volebných priestoroch, a to:
1. odporúča voličom pred vstupom do volebnej miestnosti vykonať dezinfekciu rúk,
2. odporúča prekrytie horných dýchacích ciest všetkých osôb vo volebnej miestnosti,
3. odporúča dezinfekciu písacích potrieb po každom použití voličom.