Oznam – možnosť voľby do prenosnej urny

Oznamujeme chorým a imobilným občanom, ktorí majú záujem zúčastniť sa volieb do samosprávnych krajov a volieb do samosprávy obcí, ktoré sa konajú v sobotu 29.10.2022, že majú možnosť voliť do prenosnej urny. Je potrebné sa nahlásiť na OcÚ na tel.č. 032/74 010 13 do piatka 28.10.2022 do 12:00hod. alebo v sobotu 29.10.2022 okrskovej volebnej komisii vo Svadobke od 7:00 – 13:00hod. na tel.č.032/74 010 13. Vyslaní dvaja členovia okrskovej volebnej komisie Vás navštívia doma po 14:00 hodine.