Oznam vedenia Základnej školy ŠST Čachtice

Vedenie Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína, Vám oznamuje, že veľká a malá telocvičňa na škole sú momentálne uzavreté pre havarijný stav (prasknuté potrubie). Na oprave sa intenzívne pracuje.
Za pochopenie Ďakujeme