Voľby v prípade ochorenia na Covid-19

Oznamujeme občanom, ktorí budú počas volieb v karanténe z dôvodu ochorenia na COVID-19 a majú záujem zúčastniť sa volieb, ktoré sa konajú v sobotu 29.10.2022, že majú možnosť voliť do špeciálnej prenosnej urny. Tento spôsob hlasovania vo voľbách platí aj pre členov domácnosti, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s chorým na COVID-19. Je potrebné sa nahlásiť na OcÚ na tel.č. 032/74 010 13 do piatka 28.10.2022 do 12:00hod. Po tomto termíne nahlasovanie už nie je možné!!! Vyslaní dvaja členovia špeciál. voleb. komisie Vás navštívia doma.